gif 1x1arqtes
gif 1x1v

L’estudi X Arquitectura inicia la seva activitat l’any 1994, com un petit despatx de col·laboració entre diversos arquitectes amb experiència professional en diversos despatxos amb la finalitat d’iniciar una trajectòria pròpia.

L’any 1998, Miquel Àngel Caballero Moreno i Xavier Rubio Coll formen la societat X Arquitectura, SCP per tal de donar una estructura empresarial a l’estudi d’arquitectura amb la finalitat d’abordar de forma més competent els projectes d’arquitectura. Amb X Arquitectura, SCP es guanyen els primers concursos per l’administració i es realitzen diversos encàrrecs d’habitatge col·lectiu per promotors privats.

Actualment, el procés de disseny arquitectònic està condicionat per tota mena de factors:

  • la disminució de temps de projecte
  • l’acceleració dels temps de construcció, d’incorporació del paisatge i conservació del medi ambient com àmbit de treball
  • la complexitat dels programes i l’increment de persones i institucions involucrades en els processos de decisió.

Amb la finalitat de respondre aquesta complexitat l’any 2006 es crea Ics Arquitectura Rubio-Caballero & associats, SLP, on es planteja l’activitat del despatx  en dos àmbits:

  • intern, creant una estructura de despatx sòlida i amb la continuïtat que requereixen els grans projectes i,
  • extern, establint una relació continuada amb col·laboradors de diverses especialitats amb capacitat d’afrontar la diversificació del projecte arquitectònic.