gif 1x1
gif 1x1v

X ARQUITECTURA

Fer arquitectura és una responsabilitat envers la comunitat.

A l’hora que el projecte troba respostes a les necessitats i desitjos del client, ha d’assumir el seu impacte en l’entorn, tant des d'un punt de vista mediambiental com estètic i funcional.

La nostra forma d’actuar incideix principalment sobre:

La CREATIVITAT: Que sigui aquesta l’eina que ens ajudi a donar respostes a totes les qüestions que se’ns plantegen en el moment de projectar.

DISSENY LÒGIC: Assumir el lloc on som, les seves demandes socials i mediambientals així com  les necessitats funcionals de l’encàrrec

VALOR AFEGIT: Tots els projectes han de tenir un valor afegit, no només des d'un punt de vista econòmic, també com a aportació a la comunitat.

El resultat ha de ser un projecte responsable, que assumeixi l’impacte de l’obra envers l’entorn,  amb una capacitat transformadora i responsable.